اینستاگرام-سید احمد سیدی مطلق
  • 113 posts
  • 21k followers
  • 5750 following

دکتر سید احمد مطلق
بنیانگذار پزشک کسب و کار
دکترای مدیریت کسب و کار
منتور, سرمایه گذار و مشاور مالی کسب و کارها
کارآفرین برتر کشور
www.instagram.com/sammotlagh