سید احمد سیدی مطلق

منظور از هدفگذاری در فروش چیست؟

هدفگذاری در فروش

هدف فروش یعنی مقدار مشخصی از محصولات که باید برای رسیدن به سود مطلوب آن ها را به فروش رساند. این هدف گذاری باعث می شود تا کارمندان و کسانی که در واحد فروش هستند به دنبال اهداف و نتیجه های قابل قبول و مشخصی باشند و در نهایت به یک سری امتیازات و پاداش هایی برسند.

هدف گذاری در فروش باید کاملا مورد اطمینان باشد تا اشخاص بتوانند در این پروسه اهداف خود را مطابق با نیازها و کسب و کار خود انجام دهند. درواقع هدف گذاری از فروش نوعی از برنامه فروش است که برای اینکه به این موضوع عمل کرد باید اول از هر چیزی اعضای تیم فروش خود را مشخص کنید.

انواع هدف گذاری در فروش

اگراهداف فروش تان غیر قابل پیش بینی و بدون برنامه ریزی باشد، اعضای تیم تان همیشه با انرژی بیشتری کارها و انتظارات شما را به سرانجام می رسانند. هدف گذاری نه تنها در زمینه فروش بلکه لازمه هر کاری است پس با انتخاب اهداف درست و کمک گرفتن از اعضای تیم می توان به اهداف بزرگی در فروش دست یافت و البته سود بیشتری هم به دست آورد. در این قسمت از مقاله قصد داریم تا انواع هدف گذاری های فروش را برای تان شرح داده و آن ها را بررسی کنیم.

هدف گذاری در فروش بر اساس محصولات

یکی از راه های ساده ای که تاثیر بسزایی در تامین بودجه هدف گذاری در فروش دارد، بودجه فروش ماهیانه است. این روش بسیار راحت اما موثر است به این صورت که اول از همه باید یک لیست کامل از محصولاتی که باید برای فروش ارائه کنید را تهیه کرده و میانگین قیمت و ارزش هر ممحصول برای رسیدن به سود بیشتر را تعیین کنید. به عبارتی دیگر شما با این کار هدف گذاری را بر اساس محصولاتی که قرار است در آینده به فروش برسانید بررسی می کنید و این یعنی پیش بینی فروش.

هدف گذاری فروش براساس بخش ‌بندی بازار

کسب و کارهایی که هدف فروش را بر اساس یک سری قوانین اصولی رعایت می کنند، به فروش بیشتر و سود دهی بهتری هم می رسند. یکی از مهم ترین قوانین برنامه ریزی در راستای هدف گذاری فروش، قانون 20/80 است که به قانون " پارتو" هم شهرت دارد. این قانون به این صورت است که 80 درصد از سودی که در کسب و کارتان است از 20 درصد مشتریان به دست می آید. با این قانون شما می توانید به راحتی 20 درصد مشتری را بررسی کرده و در فروش موفق شوید.      

نوشتن یک نظر

نظر