همانطور که یک انسان نیاز به مراقبت و مراجعه پیوسته به پزشک دارد کسب و کار های ما نیز برای حفظ سلامتی، درمان و یا مراقبت پیوسته از بدو تولد نیاز به پزشک کسب و کار دارند.

 

شروع یک مسیر جدید:

اولین قدم در راه اندازی یک کسب و کار جدید، شناخت کامل مسیر است. وجود مشاوری آشنا به مسیری همچون چراغی در شب تاریک راهنمای شما در طول مسیر پیش رو خواهد بود. شما باید به تمامی هزینه و فرصت های شغلی تان واقف بوده تا بتوانید برای پیشرفت در آن برنامه ریزی کنید. تصمیم به راه اندازی یک کسب و کار جدید همچون تولد یک نوزاد بدون مشورت و مراقبت پزشک ،شاید شما به هدف خود (راه اندازی) رسیده باشید اما یقینا هزینه ها و چالش های بسیاری برای شما به وجود خواهد آمد.
 

توسعه و یا درمان کسب و کار:

شما اگر صاحب یک شغل هستید، قطعا به جایی خواهید رسید که پیشرفت شما در کسب و کار مطابق با میلتان پیش نرفته و یا دچار رکود شده اید. بازار فروش شما کم و یا حتی ثابت مانده و سرمایه های شما به جای افزایش، در حال خرج شدن و یا کاهش می باشد. و یا اینکه برای رشد، نیاز به تحقیق و توسعه و در کنار آن راه حل های فرانچایز و زینجیره سازی دارید.

در این جا پزشک کسب و کار، سید احمد سیدی مطلق با معاینه و اسکن کسب و کار شما، راه های توسعه و پیشرفت آن را برای شما ارائه و عملیاتی می کند.

 

پیشگیری و حفظ سلامتی:

شما صاحب یک کسب و کار موفق در بازار امروز هستید. نمودار های مالی شما روند خوبی را در حال طی کردن هستند. شما برای جلوگیری از خطرات احتمالی همچون سبقت گرفتن رقبا، تضعیف برند، عدم هماهنگی کارکنان و مدیران و...، نیاز به یک مراقب و پزشک دارید که به طور پیوسته کسب و کار شما را معاینه و نسخه واکسینه شدن آن در مقابل خطرات را برای شما عملیاتی کند.

 

تعرفه مشاوره پزشک کسب و کار در نیمه دوم سال 97

 

هزینه هر یک ساعت مشاوره پزشک کسب وکار و ارائه نسخه درمان:    450,000 تومان

*برای دانشجویان و جوانان صاحب ایده، مشاوره رایگان با تعیین وقت قبلی انجام میگیرد.

گارانتی تضمین موفقیت:

در نوع دوم خدمات، پس از معاینه و مشخص نمودن هدف، دستیابی و موفقیت به هدف توسط پزشک کسب و کار تضمین و درصورت عدم موفقیت 70% مبلغ قرارداد عودت داده می شود.