اخبار، مقالات و آموزش

چگونه یک کسب و کار را راه اندازی کنید

سازماندهی کارمندان بر اساس وظیفه یا تخصص؟

سازمان چیست

کارآفرینی و ارتباط آن با مدیریت کسب و کار

وظایف و فعالیت های مدیریت

تعریف کار آفرینی

مدیریت کسب وکار چیست؟

افتتاح اولین رادیو اینترنتی پزشک کسب و کار

گفتگوی تلویزیونی پزشک کسب و کار

اصول استراتژی تجاری

اهمیت مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی

مدیریت زمان در کسب و کارها

روزنامه تجارت آنلاین - پزشک کسب و کار

سلامت کسب وکار تضمین کننده موفقیت

بازاریابی کسب و کار

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو اقتصاد

آموزش استارتاپ از خلق ایده تا اجرا

تفاوت پزشک با مشاوره کسب و کار

نیازهای اولیه کسب وکار

اهداف کسب و کار

پزشک کسب و کار تضمین کننده موفقیت است

شناخت مخاطب و تحلیل بازار

اندازه کسب و کار

روزنامه صمت - پزشک کسب و کار

اندازه کسب و کار

پزشک کسب وکار؛ درمانگربیماری رکود اقتصادی

توصیف کسب و کار

بیزینس پلن

بوم کسب و کار

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو تهران