اخبار، مقالات و آموزش

کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار - دانشگاه تهران

روزنامه ی صنعت معدن و تجارت

موانع رونق تولید در کسب و کار

دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه MITD

افتتاح اولین رادیو اینترنتی پزشک کسب و کار

روزنامه صمت - پزشک کسب و کار

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو تهران

کارگاه تخصصی بوم کسب و کار

اولین جلسه ی کارگاه آموزشی

استارتاپ ویکند تندرستی پارک علم و فناوری سمنان

ویزیت مدیرعامل خانه بستنی ایتالیایی سی دا

ویزیت مدیرعامل تولیدی پوشاک مهدی