اخبار، مقالات و آموزش

کنفرانس ملی مدیریت کسب و کار - دانشگاه تهران

بیت کوین ابزار تبدیل تهدید به فرصت

گفتگو پزشک کسب و کار با خبرگزاری تجارت آنلاین

گفتگو پزشک کسب و کار با خبرگزاری ایلنا

روزنامه ی صنعت معدن و تجارت

مدیریت درمانی یا نظارت بر کسب و کار بیمار

تاکتیک های نجات از خسارت در کسب و کار-روزنامه صمت

موانع رونق تولید در کسب و کار

دکترای مدیریت کسب و کار (DBA) از دانشگاه MITD

افتتاح اولین رادیو اینترنتی پزشک کسب و کار

روزنامه تجارت آنلاین - پزشک کسب و کار

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو اقتصاد

روزنامه صمت - پزشک کسب و کار

پزشک کسب وکار؛ درمانگربیماری رکود اقتصادی

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو تهران

کارگاه تخصصی بوم کسب و کار

اولین جلسه ی کارگاه آموزشی

گزارش کارگاه دانشگاه امام صادق (ع)

استارتاپ ویکند تندرستی پارک علم و فناوری سمنان

ویزیت مدیرعامل خانه بستنی ایتالیایی سی دا

ویزیت مدیرعامل تولیدی پوشاک مهدی