کارآفرینی و کسب و کار در دنیای واقعی

  • زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه
  • 2030

کارآفرینی و کسب و کار در دنیای واقعیسلام، سیّد احمد سیّدی مطلق هستم؛ کارآفرین و بنیانگذار پزشک کسب و کار در ایران. در این نوشتار می خواهم به موضوع کار و مارآفرینی در دنیای واقعی بپردازم. در ابتدای فکر کردن به شروع کار آفرینی وکسب وکار در دنیای واقعی اولین چیزی که به ذهن واقع گرا رسوخ می کند بار منفی شروع به کار است.

نه امکان نداره این کار بشه؟

نه با این شرایط نمیشه شروع کرد؟

و با این جمله هم تفکرات منفی مانع بزرگ برای شروه کار در دنیای واقعی می شود که نه، این کار شدنی نیست.

اینها تنها بخشی از اوضاع احوال دنیای واقعی به هنگام شروع کسب وکار است. دنیای واقعی عنوانش را باخود به همراه دارد زیرا مبتنی بر واقعیت هاست و وقتی ذهن خسته در کنار بار منفی دنیای واقعی برای شرع کسب وکار می نشیند نتیجه اش از همان اول مشخص است.

کار آفرین باید توجه داشته باشد که دنیای واقعی مملو از ذهن بیمارانی است که با کسب وکار میانه خوبی ندارند زیرا تعریف مشخصی از کسب وکار در دنیای واقعی خودشان ندارند. بیمارانی که فقط جنبه بیمار کسب وکارها را دیدند وبه همین دلیل اگر کسی برای شروع کارآفرینی نزدشان جمله ای را بیان کند اینها بلافاصله سنگر گرفته وبا جملات منفی افکار مثبت اورا بمباران می کنند تا او را هم مثل خودشان کرده واز بروز کسب وکار جلوگیری کنند.

کسب وکار در دنیای واقعی به نوعی بیشتر همراه با شرایط سنتی است. کار در دنیای واقعی فقط انجام کارهایی است که ریسک ندارد، در چنین شرایطی چگونه می توان انتظارداشت تا بتوان کسب وکار در دنیای واقعی منطبق برا اصول پیشرفته باشد.

افراد سنتی در دنیای واقعی، ذهنشان به دنبال حفظ شرایط کنونی است. چون در آن دنیا زندگی می‌کنند و ترک کردن آن برایشان سخت است. فکر می‌کنند این تغییر دنیا باعث از بین رفتن آن‌ها و کسب‌وکارشان خواهد شد.

درد نیا ی واقعی متاسفانه بیشتر از همه این اتحادیه ها و متصدیان واحدهای صنفی هستند که فعالیت دارند و در بیشتر مواقع هم وقتی نامی از فناوری واینترنت می آید به شدت مقاومت می کنند.

من به عنوان پزشک کسب و کار توصیه ای دارم که جالب است و آن هم این است که باید مطابق با واقعیت جامعه حرکت کرد واین منافاتی با توسعه کسب وکار در دنیای واقعی ندارد، درواقع می توان ارتباطی معنی داری بین این دو ایجاد کرد.

قطعا حضور افراد موفقی مانند آقای بیل گیتس، استیو جابز و آقای مارک زاکربرگ باعث تغییر در دید ما نسبت به دنیای واقعی کارآفرینی شده است. اگر این‌گونه افراد وجود نداشتند قطعا ما هنوز در دنیایی زندگی می‌کردیم که تفاوت‌های بسیار زیادی با دنیای الان و دنیایی که به سمتش در حال حرکت هستیم داشت. به عقیده من دنیای سنتی یک بهانه و ترس است از اینکه جلوی تغییری گرفته شود.

 

نوشتن یک نظر

نظر