سید احمد سیدی مطلق

شباهت های بین کسب و کار و آناتومی بدن

                               چه شباهت هایی بین کسب و کار و بدن انسان وجود دارد


 

نوشتن یک نظر

نظر

Avatar

حسن

یک سال قبل

عالی

پاسخ