سید احمد سیدی مطلق

گفتگوی تلویزیونی پزشک کسب و کار

گفتگوی تلویزیونی بنیانگذار پزشک کسب و کار سید احمد سیدی مطلق با برنامه تلویزیونی تراز در شبکه ایران کالا با موضوع بررسی نقاط ضعف و قوت فروشگاه های زنجیره ای

 

 

نوشتن یک نظر

نظر