تاکتیک های نجات از خسارت در کسب و کار-روزنامه صمت

  • زمان تقریبی مطالعه کمتر از یک دقیقه
  • 1191

پزشک کسب و کار سید احمد سیدی مطلق
تاکتیک های نجات از خسارت در کسب و کار
روزنامه صمت 

 

 

 

 

 

 

نوشتن یک نظر

نظر