مدیریت درمانی یا نظارت بر کسب و کار بیمار

  • زمان تقریبی مطالعه 2 دقیقه
  • 1562

 

وقتی یک جایی ازبدن درد میگیرد چه عکس العملی دارم؟ آیا نگاه میکنیم ببینیم که آخرش چه میشود؟ صبر میکنیم تا سرانجامش فرا برسد و یا آنکه در کمترین زمان ممکن حداقل به یک درمانگاه عمومی مراجعه می کنیم تا علت درد را جویا شویم و برای درمان درد ، علاجی پیدا کنیم و با نسخه پزشک به داروخانه رفته و دارو را سر وقت استفاده میکنیم و اینگونه یک درد کوچک را دربدن درمان میکنیم. اما مارا چه شده است که کوچکترین معضلات کسب و کار را که موجب درد و بیماری دربدن میشود را فراموش کرده و رهاش میکنیم؟

واقعیت این است که به عنوان بنیانگذار پزشک کسب و کار معتقدم در کشورمان و تمام دنیا هر کسب و کاری همانند اندام ومویرگ های بدن است. از آنجایی که مدیران کسب و کار نسبت به اعضای مختلف بدن و همانند سازی آن کسب و کارشان شناخت لازم را ندارند و در نتیجه آنقدرمنتظرمیمانند تا سرانجام به انواع و اقسام امراض مبتلا شوند بدون انکه بدانند که با دست خودشان موجبات استرس و اضطراب کاری و در نتیجه بیماری های گوناگون را فراهم می کنند، وقتی هم درمحفل و جمعی می نشینند از همه عالم و مدیران و نظام اقتصادی شکایت و ناله میکنند. همه اتفاقات ناخوشایند در کسب و کارشان را به رکود اقتصادی، تحریم، مالیات، بیمه و شهرداری و از همه مهمتر کمبود نقدینگی بانکی ربط می دهند به غیراز یک نکته مهم که باید درک و شناخت درستی از آن داشته باشند که متاسفانه از آن غافل هستند و آن هم انکه کسب و کارشان هم مثل خودشان مریض میشود و نیاز به پزشک و درمانگربیماری های کسب و کار دارد.

مدیران کسب و کار در دنیای امروز که عصرارتباطات است میتوانند با چند دقیقه کوتاه وقت گذاشتن در فضای مجازی پزشک کسب و کار را پیدا کرده و با حضور نزد پزشک کسب و کار نسبت به درمان

بیماری کسب و کارشان اقدام کنند.

به راستی اگربیماری های کسب و کارتان درمان شود و رونق تولید و رونق شغلی داشته باشید باز هم بیماری های ناشی از استرس و اضطراب به سراغتان خواهد آمد.

پس از همین لحظه بامراجعه به پزشک کسب وکار رونق اقتصادی را برای کسب و کارتان حتی در دوران تحرم و رکود اقتصادی رقم بزنید.

دکتر سید احمد سیدی مطلق_ بنیانگذار پزشک کسب و کار

نوشتن یک نظر

نظر