تاثیر مدیریت زمان بر سازماندهی کسب و کار

  • زمان تقریبی مطالعه 3 دقیقه
  • 1489

 

مدیریت زمان را می توان ابزاری قلمداد کرد که با آن به موفقیت بهتر در کسب و کار دست یابید و احساس فوق العاده عمیق آکنده از رضایت و کمال را داشته باشید.

همانطور که در مقاله ی "مدیریت زمان 1" رازهای جذابیت و تکنیک ها و تمرین های مدیریت زمان را شرح دادیم، در این مقاله به تاثیر مدیریت زمان بر سازمان دهی و برنامه ریزی خواهیم پرداخت.

هرچه بیشتر درباره ی موفقیت و افراد موفق بررسی کنیم، متوجه میشویم که همه ی آن ها یک وجه مشترک دارند. همه ی آن ها ارزش بسیار زیادی برای زمان قائل شدند و همواره سعی میکردند زندگی خود را موثرتر و کارآمد تر کنند.

یکی از مهم ترین بخش های روانشناسی مدیریت زمان و نقش خود انگاره شما در ارزیابی عملکرد و رفتار شما در شغل وکسب و کارتان، تاثیر مهم "عزت نفس" می باشد. به طور قطع حظور عزت نفس در سلامت کسب و کار و اصل بنیادین موفقیت مشاغل، تاثیر بسازایی دارد.

سازماندهی کسب و کار با مدیریت زمان

یکی از تفاوت های مهم بین کسب و کارهای معمولی با کسب و کارهای موثر و موفق این است که کسب و کار های موفق توسط افراد موفق و پربازده با سازماندهی بالا اداره می شوند. خوشبختانه سازماندهی یک مهارت است و مهارت ها هم قابل یادگیری می باشند. می توانید در حد بسیار عالی بیاموزید که به بهترین شکل سازماندهی شده، کارآمد و فرد بسیار موثری باشید. وقتی بدین شیوه عمل کنید، در یک بازده زمانی یکسان نسبت به کسب و کار های رقبایتان، تولیدات و خدمات بیشتری را ارائه خواهید  داد.

به عقیده ی پزشک کسب وکار هسته ی اصلی یک مدیریت زمان خوب، برنامه ریزی و سازماندهی خود و کسب و کارتان برای رسیدن به حداکثر بازدهی می باشد.رسیدن به بهترین نتیجه فقط از این طریق امکان پذیر است. وقتی بدانید هر آنچه که مورد نیاز است در کنار هم جمع کنید، قبل از اینکه کار اصلی را شروع کنید، بزرگ ترین قدم در رسیدن به مقصود خود را برداشته اید. بعد باید برای هر چیزی جایگاهی تعیین کنید و هر یک را در محل مخصوص قرار دهید و مطمئن شوید که هر چیزی در جای خود است.

مدیریت زمان 2

3% افراد موفق، مصمم، با اراده، پیگیر و برنامه ریز هستند. همیشه و همیشه فهرست فعالیت های خود را می نویسند و بازنویسی میکنند. آن ها مکتوب فکر میکنند و طرح ها وفعالیت های خود را تجزیه و تحلیل می نمایند. به عقیده ی پزشک کسب و کار هرچه وقت بیشتری صرف برنامه ریزی کنید، برنامه هایتان بهتر شده و احتمال شکست در آن ها کمتر خواهد شد. با کارکردن مداومتان بر روی طرح ها برای رسیدن به هدف ها، اهداف شما روز به روز قابل درک و دست یافتنی می شود.

بر اساس یافته های بنیانگذار پزشک کسب و کار، در زمینه ی مدیریت زمان کسب و کارها، هرچه بیشتر فکر کنید و هر مرحله از چالش های شرکتتان را برنامه ریزی کنید، اعتماد شما به توانایی تان برای رسیدن به اهداف افزایش می یابد. وقتی بزرگ ترین هدف را به بخش های کوچک تر تقسیم می نمایید و بعد هر بخش را به صورت جداگانه برنامه ریزی می نمایید، در طرح شما، مدیریت سودمند می شود و تحت کنترل شما قرار می گیرد. هرچقد بیشتر طرح بریزد و برنامه ریزی کنید و به اهدافتان عمیق تر نگاه کنید، بیشتر اهدافتان را به عمق ضمیر ناخودآگاهتان خواهید فرستاد و آنجاست که هدف، قدرت انگیزشی خود را به دست خواهد آورد.

"اقدام بدون برنامه ریزی تنها دلیل اکثر شکست هاست."

 هرچقدر برنامه ی شما دقیق تر و کامل تر باشد، قبل از شروع آن احتمال موفقیت در آن کار بیشتر است. "موفقیت، حاصل نظم بسیار است." یکی از بهترین تمرین ها برای نظم در کسب وکار و شرکتتان، صرف زمان برای فکر کردن و برنامه ریزی کارهایتان است.

پزشک کسب وکار با سازماندهی و برنامه ریزی صحیح و نظارت خود بر نقشه کسب و کارتان، چراغ سبزی را در راه موفقیت کسب و کارها به صاحبین مشاغل نشان خواهد داد و نقشه راه موفقیت کسب و کارهایتان را ترسیم خواهد کرد.

نوشتن یک نظر

نظر