اخبار، مقالات و آموزش

گفتگوی تلویزیونی پزشک کسب و کار

اصول استراتژی تجاری

اهمیت مهارت تصمیم گیری و اولویت بندی

مدیریت زمان در کسب و کارها

روزنامه تجارت آنلاین - پزشک کسب و کار

سلامت کسب وکار تضمین کننده موفقیت

بازاریابی کسب و کار

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو اقتصاد

آموزش استارتاپ از خلق ایده تا اجرا

تفاوت پزشک با مشاوره کسب و کار

نیازهای اولیه کسب وکار

اهداف کسب و کار

پزشک کسب و کار تضمین کننده موفقیت است

شناخت مخاطب و تحلیل بازار

اندازه کسب و کار

روزنامه صمت - پزشک کسب و کار

اندازه کسب و کار

پزشک کسب وکار؛ درمانگربیماری رکود اقتصادی

توصیف کسب و کار

بیزینس پلن

بوم کسب و کار

مصاحبه تلفنی زنده پزشک کسب و کار با رادیو تهران

مدیریت قلب کسب و کار

تاثیر عزّت نفس بر کسب و کار

کارگاه آموزشی استارت آپ

دست چپ

دست راست

نیم کره راست

شباهت های بین کسب و کار و آناتومی بدن

ایده نیم کره چپ