آموزش استارتاپ از خلق ایده تا اجرا

  • زمان تقریبی مطالعه کمتر از یک دقیقه
  • 5306

کارگاه آموزش استارتاپ از خلق ایده تا اجرا مدرس سید احمد سیدی مطلق بنیانگذار پزشک کسب و کار

نوشتن یک نظر

نظر